Arşiv

KABA HAT Berlin’de

As KABA HAT we are providing some services to fund our one month artist residency to be held in August, in Apartment Project Berlin. The services we can provide are listed below:

–       Simultaneous translation (Italian)

–       Guiding tours (in English, French and Italian)

–       Artist’s assistantship (with/without driver)

–       Transcription (English/Turkish)

–       Translation (English to Turkish, Turkish to English, French to Turkish, Turkish to French)

–       Video shooting, editing and DVD encoding

–       Photography (documentation, digital, medium and large format analog shooting)

–       Digital work setup/ audio system setup

–       Architectural solutions (Building survey, planning, interior renovations, topography)

–       3D visualization

–       Exhibition production

–       Silk screen printing

–       Catering

–       Tailoring

–       Exhibition assistantship

hat.kaba@gmail.com

KABA HAT olarak, Apartman Projesi Berlin’de 1 aylık residency
süresi boyunca yaşam ve üretim masraflarımızı karşılamak
için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Sanat kurumlarına
verebileceğimiz hizmetlerin listesi aşağıdadır:

– İtalyanca simültane çeviri

– tour guide (İngilizce, İtalyanca, Fransızca)

– sanatçı asistanlığı (arabalı/arabasız)

– deşifre (İngilizce ve Türkçe)

– çeviri (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, Fransızca-Türkçe, Türkçe-
Fransızca)

– video çekimi + kurgu +dvd

– fotoğraf çekimi

– kablolama/dijital iş kurulumu

– mimari çözümler (rölöve alma, plan, yapısal tadilat işleri, topoğrafya)

– 3d görsel anlatım

– sergi prodüksiyon

– serigrafi

– catering

– terzilik

– dönemsel galeri bekleme

hat.kaba@gmail.com