Arşiv

Kadir Topbaş Melih Gökçek Anıt Yarışması

KADİR TOPBAŞ / MELİH GÖKÇEK ANIT YARIŞMASI

Yarışmanın konusu

KABA HAT Kadir Topbaş ve Melih Gökçek için anıt yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı

Yarışmanın amacı Türkiye’nin küresel marka kozu olan İstanbul’un ve başkent Ankara’nın belediye başkanları için anıtlar kurgulamaktır. Ülkemizin nüfus bakımından en yoğun iki kenti olmasının dışında Türkiye özelinde kentin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde bu şehirler belki de en verimli araştırma sahalarını oluşturmakta. İktidar mücadelesinin de odağında olan bu iki şehir Türkiye’de modernitenin laboratuvarı olmuş ve farklı konumlarıyla ülkenin küresel ekonomiye eklemlenmesi için aracı olmuşlardır.

Gerek ekonomik gerek kültürel zenginliklerin biriktiği İstanbul ve Ankara kentsel dönüşüm, mekansal adaletsizlik, soylulaştırma gibi kavramları da tartışmaya açmıştır. Kendileri de artık bir marka değerine sahip olan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek İstanbul ve Ankara’nın geçirdiği bu sürecin ana aktörleri olmuşlardır.

KABA HAT, bu bağlamda herkesi Sn. Topbaş ve Sn. Gökçek’in şahsiyetlerini ve / veya değerli hizmetlerini gelecek nesillere aktaracak anıt projeleri düşlemeye çağırıyor.

Katılım Koşulları

Kadir Topbaş ve Melih Gökçek Anıt projesi açık bir yarışmadır. Katılımcılar iki belediye başkanından herhangi biri veya her ikisi hakkında proje üretmeyi seçebilir. Yarışmaya mimar, sanatçı, planlamacı, müzisyen, mühendis, avukat, doktor, yazar, öğrenci, işçi, işveren, işsiz, vs  her disiplinden kişi; tek başına veya grup olarak katılabilir. Anıt önerileri için de herhangi bir kısıtlama yoktur; yarışmaya heykel tasarımı, mimari tasarım, kamusal sanat projesi, performans, yerleştirme, video, resim, fotoğraf, kolaj, kavramsal metin, şiir, kitap, müzik gibi her alanda üretim ile katılmak mümkündür. Her katılımcıdan uygun gördüğü uzunlukta işini tanımlayan bir metin beklenmektedir.

Yarışma ile ilgili sorularınızı hat.kaba@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Projeler 31 Ekim 2012 tarihine kadar hat.kaba@gmail.com adresine ulaşmış olması gerekmekte.

Yarışmanın Sonucu

Gönderilen projeler ilk olarak internet ortamında kaba-hat.com adresi üzerinden sergilenecektir. Ardından sergi katılım yoğunluğuna göre belirlenecek mekanlarda İstanbul ve Ankara’da ziyaretçi karşısına çıkacaktır. Bu serginin tarihi başvuruların sona erdiği tarih olan 31 Ekim 2012’den sonra kesinleşecektir.

Önemli Not:

İnternette gerçekleşecek ilk sergide dijital formatta üretilmiş işlerin asılları ve 3 boyutlu veya performatif işlerin dökümantasyonları (fotoğraf, video, ses dosyası, metin, vb.) yer alacaktır. Daha sonra İstanbul ve Ankara’daki mekanlarda gerçekleşecek sergilerde 3 boyutlu veya performatif işler üretmiş olan katılımcılar istedikleri takdirde işlerin asıllarını gönderebilecekler.

Yarışma metni ve görselinin yer aldığı dosyayı bu linkten indirebilirsiniz: Anıt Yarışması Paketi

————————————————————————————————————————————–

 

28 Haziran tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in vekili Av. Esennur Ezgi’nin tarafımıza gönderdiği ihtar metni:

15.06.12 tarihli “. Kaba-hat’tan Kadir Topbaş/Melih Gökçek Anıt Yarışması ..” başlıklı yayın hakkındaki İHTARIMIZ

İnternetteki  sosyal paylaşım sitelerinde (twitter, facebook v.s.) ve http://kaba-hat.com   isimli web sayfası  üzerinden yayın yapan içerik sağlayıcısı ile yetkililerinin dikkatine;

Sayın içerik sağlayıcısı; yukarıda belirtilen web sayfanız da; 15.06.2012 tarihinde “… Kaba-hat’tan Kadir Topbaş/Melih Gökçek Anıt Yarışması ..” başlıklı  içerik (yayın) yayınlanmıştır. “…Kaba-hat’tan Kadir Topbaş/Melih Gökçek Anıt Yarışması ..” başlıklı yayınınızda bahsi geçen  ifade ve olguların müvekkil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek’in kamu görevinden ötürü hakaret ve sövme niteliği taşıması ve  müvekkilin şeref , onur ve saygınlığını rencide etmesi sebebi, bahse konu yayının suç teşkil ettiği kansındayız. İçerik sağlayıcısı olarak, web sayfanızda bahse konu yayının halen günümüze değin yayınlanmaya devam edilmiş olması ve   sunuş biçiminiz de dikkate alındığında 5651 sayılı yasa kapsamında bağlantı sağladığınız içeriği benimsemiş olduğunuz aşikardır.

İnternet ortamındaki  web sayfanızdan yayınlanan yayının müvekkilin haklarını ihlal etmiş olması sebebiyle,  5651 sayılı Yasanın 9. Maddesi uyarıca, müvekkil İbrahim Melih Gökçek’e ilişkin içeriğin işbu mail tarihinden itibaren 2 gün içerisinde yayından çıkarılmasını ve aşağıda hazırlanan cevabın internet ortamında 1 hafta süre ile yayınlanmasını rica ve ayrıca ihtar ederiz. Aksi takdirde, tüm yasal haklarımız saklı kalkmak kaydı ile yasal yollara başvurulacağı hususu vekaleten talep ve ihtar olunur. Saygılarımla, 28.06.2012

İbrahim Melih Gökçek Vekili

Av. Esennur EZGİ

YAYINLANMASI  İSTENİLEN CEVAP:

İnternette muhtelif  sosyal paylaşım siteleri (twitter, facebook v.s.)  ile  http://kaba-hat.com isimli web sayfamızda yayınlanan “..Kaba-hat’tan Kadir Topbaş/Melih Gökçek Anıt Yarışması ..” başlıklı yayında geçen ifade ve olguların Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şeref, onur ve saygınlığını rencide emesi sebebiyle, anılan içerik yayından çıkarılmıştır. Bahse konu yayın sebebiyle, öncelikle Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şahsiyetinden ve devamında tüm kamuoyundan özür dileriz.

————————————————————————————————————————————–

İhtara cevap:

Sayın Av.Esennur Ezgi,

28.06.2012 tarihinde tarafımıza elektronik posta aracılığıyla ilettiğiniz ihtarda yer alan  iddialarınız ve ifadeleriniz gerçeğe ve hukuka aykırıdır. Müvekkiliniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Melih Gökçek ve tahminen müvekkiliniz olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ile ilgili olarak düzenlenen yarışmanın hakaret ve sövme niteliği taşıdığı iddiası, gerçekle ilişkili değildir. Müvekkiliniz ile ilgili, kendisinin şeref, haysiyet, onur ve saygınlığını rencide eden ne bir fiil, ne bir yazı, söz, ifade ne de buna benzer bir husus söz konusu yarışma duyurusunda bulunmamaktadır. Müvekkiliniz, yıllardır gerçekleştirdiği görevi ve icraatlarıyla, televizyon, internet gibi medya araçlarını kullanarak yaptığı kamuya yönelik açıklamalarıyla, halka mal olmuş tanınan bir kişidir; dolayısıyla böylesi etkin bir figürün sosyo-politik ve kültürel gündemimizde yer alması olağandır. Bu nedenlerle başkentimizin Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve Türkiye’de herkesin tanıdığı bir kişi hakkında anıt yarışması düzenlenebileceği kanısındayız. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan fikir, düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili emredici hükümler ve Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu olayla ilgili suç oluşması mümkün değildir.

Sayın Av. Esennur Ezgi, demokratik yönetimlerde (ve hatta baskı rejimlerinde), gerek kamusal figürlerin gerek kent kültürüne dair unsurların, sanat yoluyla tartışmaya açılması gözlemlenebilir. Bu tür işler hiçbir tehdit unsuru barındırmamaktadır. Aksine, içinde yaşadığımız şehirler, bu şehirlerle özdeşleşmiş figürler ve icraatları, herhangi bir rencide edici unsur olmaksızın, sanat işlerinin konusu olabilir. Bu sanat işleri şehirlerin kültürel yaşantısına ve demokrasi kültürüne zenginlik katar. Doğrudan hak sahipleri olan kent sakinleri de kent gündemlerini ilgilendiren her türlü unsuru yeniden yorumlayıp sanatsal üretimlerine dahil edebilirler.

Sayın Av. Esennur Ezgi, yıllardır kendi iradesiyle olsun veya olmasın, Türkiye’nin her tür sözlü/yazılı basın gündeminde yer alan, topluma mal olmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı konumundaki bir kişi hakkında, kamu görevlisi de olsa, eleştiri sınırları içerisinde, hakkında yarışma da düzenlenebilir, yazı da yazılabilir, resim ve heykel de yapılabilir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, ifade özgürlüğünün hayati bir önemi vardır. Bu doğrultuda, bu yönetim biçimini benimsemiş hukuk devletlerinde temel hak ve özgürlüklere yönelik dayanaksız müdahaleler ciddi bir hukuk ihlali teşkil eder. Türkiye, demokrasi sistemiyle yönetilen bir Cumhuriyet olduğundan, yurttaşları olarak Anayasal güvenceye bağlı olan bu özgürlüklerimizi yasalar çerçevesinde kullanmaya devam edeceğiz. İnternette yayınlanan çağrı metnimizden anlaşılacağı gibi, bu yarışma henüz fiilen gerçekleştirilmemiştir ve sadece hazırlık aşamasındadır. Zira sadece yarışmanın adından ve duyurusundan yola çıkarak gönderdiğiniz ihtar metnindeki iddialar asılsızdır. Haliyle bu aşamada böylesine bir müdahalede bulunmanız, demokrasi kültürüne aykırı bir eylem teşkil etmektedir.

Sayın Av. Esennur Ezgi, söz konusu yarışmayı, biz KABA HAT sanatçı grubu olarak, düzenlemekte bir sakınca görmemekteyiz. Aynı şekilde ilgili içeriği de yayından çıkarmak için bir neden bulamadık. Zira 5651 sayılı kanuna herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır. Söz konusu duyuruda yarışmanın amacı “Sn. Topbaş ve Sn. Gökçek’in şahsiyetlerini ve / veya değerli hizmetlerini gelecek nesillere aktaracak anıt projeleri düşlemek” şeklinde açıkça ve tarafsızca ifade edilmiştir. Dolayısıyla bahsi geçen metinde belirttiğiniz gibi bir hakaret, sövme, rencide edici ifade ve hukuka aykırılık görmüyoruz. Bu yüzden tarafımıza elektronik posta yoluyla ilettiğiniz ihtar metnindeki “YAYINLANMASI İSTENİLEN CEVAP” olarak belirtilen yazıyı internet ortamında yayınlamadık. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarınız üzerinden şekillenen bu metindeki haksız suçlamalarınızı kabul etmiyoruz.

Saygılarımızla,

KABA HAT

————————————————————————————————————————————–